בערעורי מסים הנישום או העוסק הוא למעשה התובע כך עולה גם מתקנות מס ערך מוסף ומס קניה סדרי הדין בערעור. בשל הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. הנישום הוא אשר מבקש להוציא מרשות המיסים את המס או לחילופן להשאירו בכיסו. הנישום מוחזק כנאמן של רשות המיסים על המס שהוא מחזיק והוא צריך להעביר אותו לרשות המיסים. כך נוצר מצב שבערעורי מס התובע שהוא הנישום צריך להביא את העדים באופן כללי. אבל במקרה שרשות המיסים רוצה להיסתמך על עדויות של עדים שנחקרו אם תחת אזהרה או לא תחת אזהרה והיא מבקשת להגיש אותם לבית המשפט שיתרשם מהעדויות המוכיחות את טענותיה כך למשל מוציא החשבונית בחקירה במע"מ טוען שהוא לא מכיר את החברה ומעולם לא עשה איתה עיסקאות מה שיכול לבסס את טענת רשות המיסים כי החשבוניות לא הוצאו כדין או למרבה הצער הם חשבוניות שלא מייצגות עסקה קרי חשבוניות מס פיקטיביות. אזי התובע העוסק יכול לבקש שרשות המיסים תזמן את העד לצורך חקירה נגדית ועליה החובה לדאוג שהוא יגיע למסירת עדות הואיל וזוהי זכות בסיסית בבית משפט לחקור בחקירה נגדית. בפס"ד הנ"ל ניתנה ההחלטה הקובעת את אשר נאמר במאמר זה. להלן ההחלטה המבורכת של השופט רון סוקול

עמ (חי') 972-07-11 א.י. אביבים נכסים והשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף חיפה

2."המערערת עומדת גם על חקירת נותני ההודעות מטעם המשיב. מדובר בהודעות שנגבו על ידי חוקרים מטעם המשיב ואשר המשיב מבקש להגישן. המערערת מבקשת לחקור את נותני ההודעות בחקירה שכנגד. המשיב טוען כי על המערערת לזמן את נותני ההודעות כעדים מטעמה ומתנגד לחייבו לזמנם.

בתקנה 10 א' לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור) תשט"ו- 1976 נקבע כי בית המשפט "יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו […] גם אם ראיה כזו לא הייתה קבילה בבית משפט בהליך אזרחי". עם זאת, קבילותה של ההודעה שנגבתה מעד כראיה אין משמעה כי נותן ההודעה אינו יכול להידרש להיחקר חקירה שכנגד על ידי המערער.

דווקא בהחלטה בע"א 5709/05 בן שלמה נ' מנהל מס ערך מוסף – ירושלים, פ"ד נב (2) 241 (1998), עליו סומכת ב"כ המשיב, הדגיש בית המשפט את חשיבות החקירה הנגדית. משמע, כאשר מבקש המשיב להגיש הודעות של עדים שנגבו, הודעות אלו קבילות, אולם לבקשת מערער יש לאפשר לו לחקור את העדים בחקירה נגדית.

כאן יש להבהיר, המערערת אינה חולקת על זכותו של המשיב להציג את ההודעות כראיה ואינה טוענת כי תנאי להגשת ההודעות הינו התייצבות העדים. מאידך, המשיב אינו חולק כי למערערת זכות לחקור את העדים בחקירה נגדית. המחלוקת הינה רק על מי הנטל לזמן את העדים, האם על המערערת לפנות בבקשה למשיב לדאוג להתייצבות נותני ההודעות או שמא עליה לבקש מבית המשפט לזמן את נותני ההודעות כעדים מטעמה.

דומני כי הדין עם המערערת. המשיב רשאי להגיש את ההודעות ללא זימון נותני ההודעות כעדים מטעמו, עם זאת כאשר המערער מבקש לחקור את נותני ההודעות עליו לדאוג לזימונם בדומה לבעל דין בתיק אזרחי המגיש חוות דעת של מומחה אשר עשוי להתבקש על ידי הצד האחר לזמן את המומחה לחקירה (ראו תקנה 130 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984).

אוסיף ואעיר, מניסיוני בתיקים רבים, כך נוהגים הצדדים וככל שמערערים מבקשים ממנהל מס ערך מוסף לזמן את נותני ההודעות הוא עושה כן. הדבר אף מתיישב עם הצורך בניהול יעיל של ההליך שכן בידי המשיב פרטי כל נותני ההודעות, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם וביכולתו לזמנם באופן יעיל יותר ולהבטיח את התייצבותם.

למען הסר ספק, אבהיר כי איני סבור שעליי לקבוע בשלב זה מה יקרה אם עד לא יתייצב למרות הזימון ומה תהא משמעות הדבר על הגשת הודעתו. ככל שיהיה צורך בדבר, הדברים ילובנו ויינתנו החלטות מתאימות.

איני מוצא כל סיבה מדוע שלא לזמן את החוקרים גובי ההודעות, כפי שפורטו בנספח 2 לבקשה. לעדויות אלו עשויות להיות השלכות על מהימנות גרסאות נותני ההודעות.

בעניין חומר החקירה אחליט בישיבה הקרובה לאחר שהמשיב יציג לעיוני את המסמכים לגביהם נטען לחיסיון.

אשר על כן אני קובע כי הדיון יערך במועד. המשיב ידאג לזימון נותני ההודעות. כמו כן אני מתיר את זימון גובי ההודעות כמפורט בנספח 2 לבקשה."

כן ירבו החלטות כאלה.

מה קורה אם רשות המיסים לא מבקשת לזמן את העדים אלה מזמנת רק את החוקר שחקר את האירוע ועל סמך העדויות שהיו בתיק יצאה שומה אבל לא מבקשים להגיש את ההודאות של מוסרי העדויות. במקרה הנדון לדעתי לא נותר בררה אל שהעוסק יבקש להגיש תצהירים מאותם מוסרי הודאות שקרוב לוודאי יובאו לבית המשפט על ידי צו הבאה כי בדרך כלל מדובר בלקוחות או בספקים של הנישום שמסרו הודעה אצל רשות המיסים כ-שנתיים לפני מועד המשפט כשהחקירה רק החלה והיום הם יתקשו לחזור על אותה הודאה שתקבור את הנישום לכמה שנים בכלא.

אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי אלא דעה אישית של מחברו

 

שלומי תורג'מן עו"ד רו"ח רחובות

מסים עבירות מס ומקרקעין

 

Summary
חובת זימון עדים בחקירה נגדית בענייני מסים על מי חל הנטל לזמן את העדים
Article Name
חובת זימון עדים בחקירה נגדית בענייני מסים על מי חל הנטל לזמן את העדים
Author
Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

1 × 4 =