שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

 • סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) הוא אחד הסעיפים החמורים שנמצאים בפקודה. העונש המרבי שנמצא בו הוא 7 שנות מאסר בפועל. אם לא די בכך לפני מספר חודשים בחודש 03/2016 חל שינוי בחוק איסור הלבנת הון אשר הכניס את עבירות המס כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון מה שמגדיל את העונש ל-10 שנות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • הלבנת הון מהי "הלבנת הון היא הפיכת תקבולי פשיעה לבלתי מזוהים ככאלה" (בריצמן דמארי) וכן בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון התשנ"ט 1999 (להלן: החוק) נכתב "הלבנת הון היא עשיית פעולה ברכוש, לעתים באמצעות המערכת הפיננסית, במטרה להטמיע רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית, בתוך רכוש הנושא אופי חוקי ותמים. תוך טשטוש מקורו הבלתי חוקי של הרכוש." […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 16/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) מי זכאי לחישוב מס מוטב בהתאם לסעיף 48א(ב2)(1) לחוק מיסוי מקרקעין במאמר הקודם טיפלנו במי זכאי לקבל פטור ממס שבח על דירת מגורים מזכה. אחד התנאים שציינו וזאת בהתאם לסעיף 49ב לחוק הוא, שמדובר שהדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ועוד תנאי שבתאריך 01.01.2014 לא הייתה למוכר יותר […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 15/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) פטור ממס שבח על דירת המגורים תנאים לתחולה פטור לדירת מגורים מזכה בהתאם לסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין הוא פטור המשמש מעיין מקלט מס גדול שמין הראוי שכל אדם ישתמש בו במידה והוא יכול, מפני שזה פטור מוחלט ולא דחיית מס בצורה של פטור. בכדי להיות זכאי לפטור ממס שבח […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 25/11/2015 חשבוניות פיקטיביות על מי נטל הבאת הראיות הראשוני בערעור על פי חוק מס ערך מוסף. "מי נושא בערעור ב"נטל השכנוע" וב"נטל הבאת הראיות" בעניין אמיתות חשבוניות של עוסק שפנקסיו לא נפסלו שנטען לגביהן על-ידי מנהל מס ערך מוסף כי הן פיקטיביות ולפיכך הן אינן מותרות בניכוי?" זו השאלה שנידונה בפס"ד המנחה בהעניין והוא פס"ד […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • ‏15 מרץ 2015   הוראות ניהול ספרים -קימעונאי מאת שלמה תורג'מן רו"ח עו"ד בחלק הראשון של המאמר עסקנו והגדרנו בעיקר מי חייב בהוראות ניהול ספרים בשיטת החשבונות הכפולה. במאמר הזה אנו נסקור את הוראות ניהול ספרים לגבי עצמאים ו/או עוסקים בדגש על ספרים ספציפיים לכל ענף וענף. כאמור במאמר הראשון, בבואנו לבחון איזה תוספת מהוראות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • ‏10 מרץ 2015 הוראות ניהול ספרים חלק א' מאת שלמה תורג'מן רו"ח עו"ד הוראות ניהול ספרים הם ההוראות המסדירות את כל מערכת רישום הפעולות הכספיות שהיו בעסק. אופן הרישום, התיעוד של הרישום ושמירה על אותם ספרים. סעיף 130(א) לפקודת מס הכנסה הסמיך את מנהל רשות המסים להתקין כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות לגבי הכנסה הנובעת […]

  Print Friendly, PDF & Email

חפש בבלוג