שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

  • המאמר יעסוק באפשרות של רשות המסים להשית על האישה את חובות המס של בעלה או למעשה האם ניתן להשית על בן הזוג השני את חובות בין הזוג הרשום. בתאריך 30 לינואר 2018 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו ע"מ 51582-11-14  פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נורית  ברגיג ואח' ראה פסק הדין החלטה מאלפת של […]

  • המאמר יעסוק בסעיף 106 לחוק מע"מ שהוא סעיף של גביית חובות מס כאשר לחייב במס לא נותרו אמצעים לסילוק החוב והוא העביר את נכסי העסק לצד ג'  בין אם העברת הפעילות או הנכסים היו לאדם אחר או לחברה אחרת שבבעלותו או שקשורה אליו. הסעיף מאפשר לרשויות המס להתחיל בהליכי גבייה ללא צורך בהרמת מסך ההתאגדות […]

  • 01/02/2018 המאמר יעסוק בחשיבותה של אמרת העוסק או הנישום או הנאשם בהליך פלילי או הליך אזרחי ועל חשיבות קבלת ייעוץ מעורך דין לפני חקירה וכן לפני דיון אצל רשות המסים בכלל ובמע"מ בפרט. בתאריך 27/12/2017 ניתן פסק דין העוסק בסעיף 50 לחוק מע"מ שעניינו כפל מס הן מס תשומות והן מס עסקאות. ע"מ 22990-04-16 אביבי […]

  • 30/01/18 המאמר יעסוק בליטגציה- ייצוג בבתי משפט בערעור על שומות מס ושומות מע"מ לפני מספר ימים ניתנה החלטה על בקשה שהוגשה  לבית המשפט בהליך של ערעור על שומת מס ע"מ 58418 ה.ק. ש השקעות 2013 בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה ושם ניתנה החלטה האם ניתן להוסיף ראיה לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים ולאחר שהצדדים זומנו לדיון להשלמת טיעונים […]

  • בימים אלו מתנהלים שני הליכים בבית המשפט אחד בחיפה ע"מ 58418-12-16 ועדו אחד בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"מ 52449-03-17 העוסקים בשאלה "גדר המחלוקת בערעור היא בשאלה האם כספים המועברים למערערת ממשרד הכלכלה  כהשתתפות בשכר הלימוד במעונות היום של ילדים להורים מעוטי יכולת, על פי הפרמטרים שנקבעו בהחלטות הממשלה בעניין זה, מהווים חלק ממחיר העסקה, […]

  • 25/11/2015 חשבוניות פיקטיביות על מי נטל הבאת הראיות הראשוני בערעור על פי חוק מס ערך מוסף. "מי נושא בערעור ב"נטל השכנוע" וב"נטל הבאת הראיות" בעניין אמיתות חשבוניות של עוסק שפנקסיו לא נפסלו שנטען לגביהן על-ידי מנהל מס ערך מוסף כי הן פיקטיביות ולפיכך הן אינן מותרות בניכוי?" זו השאלה שנידונה בפס"ד המנחה בהעניין והוא פס"ד […]

חפש בבלוג