שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

  • מאמר זה יעסוק בהגדרה מיהו תושב ישראל לצורך פקודת מס הכנסה. ההשלכה שיש לכך הינה לעניין חיוב במס של אזרח ישראלי על הכנסותיו מכל מקור בכל העולם. עוד יש לכך השלכה שאם כבר מדינת ישראל ממסה את הכנסות של אזרחי ישראל בכל העולם אזי יש לתת זיכוי ממס בגין מסים ששולמו על הכנסות שהופקו מחוץ […]

  • להלן הניתוח המאלף של השופט דנציגר מתוך פסק הדין תענך לעבירה של סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון עפ 2333/07                                                                                                                שלמה תענך נ' מדינת ישראל חוק איסור הלבנת הון – כללי   "בשנת תש"ס-2000 נפל דבר במשפט ישראל. אל "שדה החוחים" של העבירות הפליליות במשפטנו ניתוסף קוץ חדש – זן חדש של עבירות […]

  • הלבנת הון מהי "הלבנת הון היא הפיכת תקבולי פשיעה לבלתי מזוהים ככאלה" (בריצמן דמארי) וכן בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון התשנ"ט 1999 (להלן: החוק) נכתב "הלבנת הון היא עשיית פעולה ברכוש, לעתים באמצעות המערכת הפיננסית, במטרה להטמיע רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית, בתוך רכוש הנושא אופי חוקי ותמים. תוך טשטוש מקורו הבלתי חוקי של הרכוש." […]