שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

  • photo by farhan chawla מסלולי המיסוי של דמי שכירות דירות מגורים איזה מסלול של מיסוי דירות ונכסים כדאי לבחור בתאריך 02/01/2018 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין מנחה בעניין סיווגם של דמי שכירות ע"א 7204/15 ו- ע"א 8236/16 האם כהכנסה פירותית  אך פאסיבית בהתאם לסעפי 2(6) או 2(7) לפקודת מה הכנסה ושהמס עליה […]

  • הרקע לחקיקת החוק בהתאם לנאמר בתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018) להלן: החוק הסיבה ליצירת החוק היא "החל מחודש ינואר 2008 ועד חודש אפריל 2016, עלו מחירי הדיור בשיעור ממוצע של 110%" לשיטתם יש לזה השפעה שלישית על רמת המחירים במשק. במקום אחר קראתי כי הפער בין מי שיש לו 3 דירות […]

  • 16/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) מי זכאי לחישוב מס מוטב בהתאם לסעיף 48א(ב2)(1) לחוק מיסוי מקרקעין במאמר הקודם טיפלנו במי זכאי לקבל פטור ממס שבח על דירת מגורים מזכה. אחד התנאים שציינו וזאת בהתאם לסעיף 49ב לחוק הוא, שמדובר שהדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ועוד תנאי שבתאריך 01.01.2014 לא הייתה למוכר יותר […]

  • 15/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) פטור ממס שבח על דירת המגורים תנאים לתחולה פטור לדירת מגורים מזכה בהתאם לסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין הוא פטור המשמש מעיין מקלט מס גדול שמין הראוי שכל אדם ישתמש בו במידה והוא יכול, מפני שזה פטור מוחלט ולא דחיית מס בצורה של פטור. בכדי להיות זכאי לפטור ממס שבח […]