שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

  • כידוע סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין הינו הסעיף של עבירות ועונשים. לדעתי יש להעלות את המודעות של אנשים לסעיף זה הואיל כי ישנו פיתוי מסוים לאי דיווח מדויק ומלא של עסקת המכר בין הצדדים. כאן המקום להזהיר לא רק הנישומים שמבצעים את עסקת המכר אלא גם את המסייע לעסקת המכר הלא הם עורכי הדין רואי […]

  • מאמר זה יעסוק בהגדרה מיהו תושב ישראל לצורך פקודת מס הכנסה. ההשלכה שיש לכך הינה לעניין חיוב במס של אזרח ישראלי על הכנסותיו מכל מקור בכל העולם. עוד יש לכך השלכה שאם כבר מדינת ישראל ממסה את הכנסות של אזרחי ישראל בכל העולם אזי יש לתת זיכוי ממס בגין מסים ששולמו על הכנסות שהופקו מחוץ […]

  • כידוע החל מתיקון 132 לפקודת מס הכנסה בשנת 2003 תושב ישראל חב על כל הכנסותיו בכל העולם זוהי שיטת מס פרסונלית. עד אז הכנסותיו של תושב ישראל היו חייבות בישראל רק על הכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל. (היה חריג קטן שאם ההכנסה נתקבלה לראשונה בישראל אף אם הופקה בחו"ל אז היא גם הייתה חייבת במס […]

  • בתאריך 16/10/2018 ניתן פסק דין (ע"א 8158/16) מעניין בבית המשפט העליון שהיה ערכאת ערעור   על פסק  דין שניתן בבית המחוזי חיפה בידי כבוד השופט אליקים אברהם ה"פ 35011-03-15 בן מנחם ואח' נ' פקיד שומה חיפה. המקרה שהיה כך היה: לנישום היה חוב בגין שומות מס הכנסה שהפכו להיות חלוטות המדובר בשומות מס לשנים 1998-2002 אשר […]

  • המאמר יעסוק באפשרות של רשות המסים להשית על האישה את חובות המס של בעלה או למעשה האם ניתן להשית על בן הזוג השני את חובות בין הזוג הרשום. בתאריך 30 לינואר 2018 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו ע"מ 51582-11-14  פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נורית  ברגיג ואח' ראה פסק הדין החלטה מאלפת של […]

  • המאמר יעסוק בסעיף 106 לחוק מע"מ שהוא סעיף של גביית חובות מס כאשר לחייב במס לא נותרו אמצעים לסילוק החוב והוא העביר את נכסי העסק לצד ג'  בין אם העברת הפעילות או הנכסים היו לאדם אחר או לחברה אחרת שבבעלותו או שקשורה אליו. הסעיף מאפשר לרשויות המס להתחיל בהליכי גבייה ללא צורך בהרמת מסך ההתאגדות […]

  • 01/02/2018 המאמר יעסוק בחשיבותה של אמרת העוסק או הנישום או הנאשם בהליך פלילי או הליך אזרחי ועל חשיבות קבלת ייעוץ מעורך דין לפני חקירה וכן לפני דיון אצל רשות המסים בכלל ובמע"מ בפרט. בתאריך 27/12/2017 ניתן פסק דין העוסק בסעיף 50 לחוק מע"מ שעניינו כפל מס הן מס תשומות והן מס עסקאות. ע"מ 22990-04-16 אביבי […]

  • 30/01/18 המאמר יעסוק בליטגציה- ייצוג בבתי משפט בערעור על שומות מס ושומות מע"מ לפני מספר ימים ניתנה החלטה על בקשה שהוגשה  לבית המשפט בהליך של ערעור על שומת מס ע"מ 58418 ה.ק. ש השקעות 2013 בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה ושם ניתנה החלטה האם ניתן להוסיף ראיה לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים ולאחר שהצדדים זומנו לדיון להשלמת טיעונים […]

  • בימים אלו מתנהלים שני הליכים בבית המשפט אחד בחיפה ע"מ 58418-12-16 ועדו אחד בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"מ 52449-03-17 העוסקים בשאלה "גדר המחלוקת בערעור היא בשאלה האם כספים המועברים למערערת ממשרד הכלכלה  כהשתתפות בשכר הלימוד במעונות היום של ילדים להורים מעוטי יכולת, על פי הפרמטרים שנקבעו בהחלטות הממשלה בעניין זה, מהווים חלק ממחיר העסקה, […]

  • photo by farhan chawla מסלולי המיסוי של דמי שכירות דירות מגורים איזה מסלול של מיסוי דירות ונכסים כדאי לבחור בתאריך 02/01/2018 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין מנחה בעניין סיווגם של דמי שכירות ע"א 7204/15 ו- ע"א 8236/16 האם כהכנסה פירותית  אך פאסיבית בהתאם לסעפי 2(6) או 2(7) לפקודת מה הכנסה ושהמס עליה […]

1 2 3