שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

  • ‏15 מרץ 2015   הוראות ניהול ספרים -קימעונאי מאת שלמה תורג'מן רו"ח עו"ד בחלק הראשון של המאמר עסקנו והגדרנו בעיקר מי חייב בהוראות ניהול ספרים בשיטת החשבונות הכפולה. במאמר הזה אנו נסקור את הוראות ניהול ספרים לגבי עצמאים ו/או עוסקים בדגש על ספרים ספציפיים לכל ענף וענף. כאמור במאמר הראשון, בבואנו לבחון איזה תוספת מהוראות […]

  • ‏10 מרץ 2015 הוראות ניהול ספרים חלק א' מאת שלמה תורג'מן רו"ח עו"ד הוראות ניהול ספרים הם ההוראות המסדירות את כל מערכת רישום הפעולות הכספיות שהיו בעסק. אופן הרישום, התיעוד של הרישום ושמירה על אותם ספרים. סעיף 130(א) לפקודת מס הכנסה הסמיך את מנהל רשות המסים להתקין כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות לגבי הכנסה הנובעת […]