שלמה תורג'מן - משרד עורכי דין

דואגים לאינטרסים שלך

טלפון

077-2103616

 • להלן ננתח את העבירה של קבלת דבר במרמה ונעמוד על נקודות חשובות להבנת העבירה. עפ 5102/03       מדינת ישראל נ' דני קליין היה מקרה של מר פלדה "הגיש לקבוצה דרכון מזוייף בידיעה שהוא מזוייף, ומתוך כונה לקבל "דבר" תמורתו. מהפועל קיבל תשלום כסף; מהאיגוד קיבל את רישום ויליאמס כשחקן בוסמן, שלשמו פעל להשגת הדרכון." […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • בערעורי מסים הנישום או העוסק הוא למעשה התובע כך עולה גם מתקנות מס ערך מוסף ומס קניה סדרי הדין בערעור. בשל הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. הנישום הוא אשר מבקש להוציא מרשות המיסים את המס או לחילופן להשאירו בכיסו. הנישום מוחזק כנאמן של רשות המיסים על המס שהוא מחזיק והוא צריך להעביר אותו לרשות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • להלן הניתוח המאלף של השופט דנציגר מתוך פסק הדין תענך לעבירה של סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון עפ 2333/07                                                                                                                שלמה תענך נ' מדינת ישראל חוק איסור הלבנת הון – כללי   "בשנת תש"ס-2000 נפל דבר במשפט ישראל. אל "שדה החוחים" של העבירות הפליליות במשפטנו ניתוסף קוץ חדש – זן חדש של עבירות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • הרקע לחקיקת החוק בהתאם לנאמר בתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018) להלן: החוק הסיבה ליצירת החוק היא "החל מחודש ינואר 2008 ועד חודש אפריל 2016, עלו מחירי הדיור בשיעור ממוצע של 110%" לשיטתם יש לזה השפעה שלישית על רמת המחירים במשק. במקום אחר קראתי כי הפער בין מי שיש לו 3 דירות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) הוא אחד הסעיפים החמורים שנמצאים בפקודה. העונש המרבי שנמצא בו הוא 7 שנות מאסר בפועל. אם לא די בכך לפני מספר חודשים בחודש 03/2016 חל שינוי בחוק איסור הלבנת הון אשר הכניס את עבירות המס כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון מה שמגדיל את העונש ל-10 שנות […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • הלבנת הון מהי "הלבנת הון היא הפיכת תקבולי פשיעה לבלתי מזוהים ככאלה" (בריצמן דמארי) וכן בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון התשנ"ט 1999 (להלן: החוק) נכתב "הלבנת הון היא עשיית פעולה ברכוש, לעתים באמצעות המערכת הפיננסית, במטרה להטמיע רכוש, שמקורו בפעילות עבריינית, בתוך רכוש הנושא אופי חוקי ותמים. תוך טשטוש מקורו הבלתי חוקי של הרכוש." […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 16/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) מי זכאי לחישוב מס מוטב בהתאם לסעיף 48א(ב2)(1) לחוק מיסוי מקרקעין במאמר הקודם טיפלנו במי זכאי לקבל פטור ממס שבח על דירת מגורים מזכה. אחד התנאים שציינו וזאת בהתאם לסעיף 49ב לחוק הוא, שמדובר שהדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ועוד תנאי שבתאריך 01.01.2014 לא הייתה למוכר יותר […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 15/02/2016 מאת שלמה תורג'מן עו"ד(רו"ח) פטור ממס שבח על דירת המגורים תנאים לתחולה פטור לדירת מגורים מזכה בהתאם לסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין הוא פטור המשמש מעיין מקלט מס גדול שמין הראוי שכל אדם ישתמש בו במידה והוא יכול, מפני שזה פטור מוחלט ולא דחיית מס בצורה של פטור. בכדי להיות זכאי לפטור ממס שבח […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • 25/11/2015 חשבוניות פיקטיביות על מי נטל הבאת הראיות הראשוני בערעור על פי חוק מס ערך מוסף. "מי נושא בערעור ב"נטל השכנוע" וב"נטל הבאת הראיות" בעניין אמיתות חשבוניות של עוסק שפנקסיו לא נפסלו שנטען לגביהן על-ידי מנהל מס ערך מוסף כי הן פיקטיביות ולפיכך הן אינן מותרות בניכוי?" זו השאלה שנידונה בפס"ד המנחה בהעניין והוא פס"ד […]

  Print Friendly, PDF & Email
 • ‏15 מרץ 2015   הוראות ניהול ספרים -קימעונאי מאת שלמה תורג'מן רו"ח עו"ד בחלק הראשון של המאמר עסקנו והגדרנו בעיקר מי חייב בהוראות ניהול ספרים בשיטת החשבונות הכפולה. במאמר הזה אנו נסקור את הוראות ניהול ספרים לגבי עצמאים ו/או עוסקים בדגש על ספרים ספציפיים לכל ענף וענף. כאמור במאמר הראשון, בבואנו לבחון איזה תוספת מהוראות […]

  Print Friendly, PDF & Email